De Wereldboom
Home>Nieuws>Veelkleurig, Vernieuwend en Uitdagend

Veelkleurig, Vernieuwend en Uitdagend

maandag 1 januari 2018

Veelkleurig, Vernieuwend en Uitdagend

Basisschool De Wereldboom bereidt kinderen voor op de toekomst!

Veelkleurig
Geen kind is hetzelfde, geen blaadje is hetzelfde. Toch groeien al deze blaadjes aan dezelfde boom en groeien de kinderen op in één school. Wij houden rekening met eigen aardigheden van kinderen, steunen hen met de hobbels die ze tegenkomen en stimuleren hen om hun eigen talent te laten glanzen. Net als in een bos draagt iedere kleur bij aan de waarde van het totaalbeeld. Zo levert ieder kind zijn bijdrage aan onze schoolgemeenschap.

Vernieuwend
Veranderingen komen en gaan en dat lijkt ook steeds sneller te gaan. De ontwikkelingen in de technologie bieden steeds meer mogelijkheden.

In ons onderwijs willen we kinderen voorbereiden op die zich steeds vernieuwende maatschappij. Het werken met moderne media, het vakoverschrijdend projectonderwijs en een andere wijze van waarderen door het gebruik van portfolio´s. De kinderen leren bij ons op school vaardigheden in te zetten die ze nodig hebben in de 21e eeuw. Het gaat dan om de volgende vaardigheden. Creatief denken, probleem oplossend denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren en digitale geletterdheid. Deze vaardigheden staan in verband met elkaar, vullen elkaar aan en worden in samenhang gebruikt.

Uitdagend
Wij gaan uit van het begrip `eigenaarschap`. Dat betekent dat kinderen de kans krijgen om zelf een belangrijk stuk van de regie op het leren te hebben. Ze leren eigen keuzes te maken en zelf verantwoordelijk te zijn voor het bereiken van de doelen. Dat is voor kinderen een hele uitdaging! We gebruiken hierbij het portfolio. Een map waar kinderen zichzelf kunnen vergelijken. En niet met een ander worden vergeleken. Kinderen aan kunnen geven wat ze en hoe ze iets geleerd hebben. Wat hun doel is voor de komende periode en waar ze trots op zijn.

In het projectonderwijs is er ruimte om je veelkleurig te verdiepen in thema´s of langs diverse routes.
Natuurlijk speelt de leerkracht een cruciale rol in dit geheel. Hij-zij is de trainer, de instructeur, de coach en de persoon waarbij je terecht kunt met wat je boeit of zorgen geeft.