Projectonderwijs: Da Vinci
26 oktober 2021

Op de Wereldboom wordt gewerkt met de methode "Da Vinci" voor projectonderwijs.

De groepen 4 en 5  en de groepen 6,7 en 8 werken een periode van ongeveer 10 weken aan een bepaald thema en hierin worden de creatieve vakken, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geïntegreerd.

Onderdelen hiervan zijn o.a. het creatieve circuit en het werken aan themawerkstukken. De eigen inbreng en het eigenaarschap van de leerling zijn belangrijke peilers bij deze werkstukken. 

Tijdens de studiedag van 25 oktober is deze manier van werken gepresenteerd aan collega's van andere scholen. Hier werd erg enthousiast op gereageerd.


Bij het huidige thema "Inheemse Amerikanen" werd er bij de bovenbouw een Amerikaanse ochtend georganiseerd en de kinderen van de groepen 4 en 5 zijn druk aan het koken in onze fantastische keuken.

Agenda
Klankbordgroep
Hemelvaartsdag: leerlingen vrij
Leerlingen vrij
start cito-toetsen
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren