Leren door het te ervaren: schooltuinen en proefjes met slootwater
14 juni 2022

Met onze leerlingen zijn we veel bezig met ervaringsgericht leren. Alle groepen werken mee in de schooltuinen en de eerste groenten zijn dit jaar alweer geoogst. Met de hulp van een aantal enthousiaste ouders worden de schooltuinen ieder jaar weer klaargemaakt en onderhouden. De leerllingen zaaien, geven water, plukken onkruid en oogsten de groenten zelf. Daarnaast proberen we de omgeving zo veel mogeljk te gebruiken voor o.a. proefjes. 

 

tuin

f

j

 

Agenda
Rapport mee naar huis
Oudergespreksweek
Musical groep 8
Laatste schooldag: leerlingen om 12.00 u. vrij
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren