Inspectiebezoek
17 september 2020

Afgelopen maandag (31 augustus) hebben we inspectiebezoek gehad. De inspectie van het onderwijs doet eens in de vier jaar onderzoek bij ieder bestuur en elke school. Zodoende was afgelopen maandag De Wereldboom aan de beurt.

 

We zijn trots! De inspecteur is tevreden over onze school en onderwijskwaliteit.

De inspecteur gaf aan dat we goed zicht hebben op de leerlingen. Waar staan ze? Wat hebben ze nodig? En wat is de volgende stap? We zorgden ook voor goede communicatie met ouders over de leer(ling)resultaten. Verder gaf de inspecteur aan dat er een mooie verbinding is tussen de schooldoelen en hoe de schooldoelen zichtbaar zijn in de groep. De kernwaarden veiligheid, groei, plezier en talent zien ze sterk terugkomen in het pedagogisch klimaat.

 

De inspecteur gaf aan dat concrete doelen stellen en hoge verwachtingen die wij hebben bijdragen aan de mooie resultaten. Kinderen doen mooie leer- en succeservaringen op.

 

De inspecteur vond het mooi om te zien hoe wij samen met de kinderen het portfolio vorm gaven. Een kind is eigenaar van het portfolio, maar ook van zijn ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor leerkrachten. Leerkrachten overleggen met elkaar over de inhoud. Meten hun eigen onderwijskwaliteit middels kwaliteitskaarten. (De kwaliteitskaarten beschrijven hoe op school gewerkt wordt. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en eigenaarschap. Leerkrachten hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit).

 

Als laatste gaf ze een groot compliment aan het team. We zijn een enthousiast en betrokken team dat elke dag goede, doelgerichte instructie geeft en per leerling kijkt wat het nodig heeft om het nog beter te laten leren.

Agenda
Studiedag team alle leerlingen vrij
16 februariLees verder
Rapport mee naar huis
17 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
19 februariLees verder
Oudergespreksweek
28 februariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren