De Wereldboom
Home>Ouders>Wijzigingen adressen leerlingen

Wijzigingen adressen leerlingen

Bij de aanmelding krijgen wij veel gegevens zoals telefoonnummers, namen van huisarts, tandarts, noodnummer voor als u niet thuis bent. Als er wijzigingen zijn die voor ons van belang zijn, wilt u dat dan doorgeven?

Dit kan door wijzigingen door te voeren in het ouderportaal ParnasSys. Via dit portaal zijn ook de vorderingen en resultaten van uw kind te zien.

Het is in het belang van de kinderen dat de school altijd op de hoogte is van de juiste gegevens, zodat wij u bij eventuele calamiteiten altijd kunnen bereiken.