Nieuws

Nieuwe ouders voor de GMR

Beste ouders/verzorgers,

 

Wij zijn op zoek naar ouders voor de GMR. Zie de bijlage voor meer informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

6 novemberLees verder
Nationale buitenlesdag
Buitenlesdag op De Wereldboom: een en al enthousiasme.

 

 

 

Op 22 september, de nationale buitenlesdag hebben de leerlingen van Basisschool De Wereldboom optimaal gebruik gemaakt van het fijne nazomerweer.

 

De frisse lucht, beweging en een speelse manier van leren, zorgen ervoor dat de leerlingen  optimaal preseteren. Zo werd er o.a. gesprongen op een getallenlijn en werd er gerend van het vak van de zelfstandige naamwoorden naar het vak van de telwoorden en terug. 

 

De bosrijke omgeving van de school leent zich enorm goed voor lessen in de buitenlucht en de school is dan ook vastbesloten deze manier van werken vaker in te passen in het lesprograma.buitenvbb2xamdd
22 septemberLees verder
Week tegen pesten

Deze week staat  de hele school in het teken van "Samen aan zet"

In iedere groep wordt er gewerkt en gepraat rondom het thema pesten.

Samen werken we eraan dat onze school voor iedereen een fijne, veilige plek is.

 

meer informatie op www.weektegenpesten.compestpest 3pest 2

22 septemberLees verder
Inspectiebezoek

Afgelopen maandag (31 augustus) hebben we inspectiebezoek gehad. De inspectie van het onderwijs doet eens in de vier jaar onderzoek bij ieder bestuur en elke school. Zodoende was afgelopen maandag De Wereldboom aan de beurt.

 

We zijn trots! De inspecteur is tevreden over onze school en onderwijskwaliteit.

De inspecteur gaf aan dat we goed zicht hebben op de leerlingen. Waar staan ze? Wat hebben ze nodig? En wat is de volgende stap? We zorgden ook voor goede communicatie met ouders over de leer(ling)resultaten. Verder gaf de inspecteur aan dat er een mooie verbinding is tussen de schooldoelen en hoe de schooldoelen zichtbaar zijn in de groep. De kernwaarden veiligheid, groei, plezier en talent zien ze sterk terugkomen in het pedagogisch klimaat.

 

De inspecteur gaf aan dat concrete doelen stellen en hoge verwachtingen die wij hebben bijdragen aan de mooie resultaten. Kinderen doen mooie leer- en succeservaringen op.

 

De inspecteur vond het mooi om te zien hoe wij samen met de kinderen het portfolio vorm gaven. Een kind is eigenaar van het portfolio, maar ook van zijn ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor leerkrachten. Leerkrachten overleggen met elkaar over de inhoud. Meten hun eigen onderwijskwaliteit middels kwaliteitskaarten. (De kwaliteitskaarten beschrijven hoe op school gewerkt wordt. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en eigenaarschap. Leerkrachten hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit).

 

Als laatste gaf ze een groot compliment aan het team. We zijn een enthousiast en betrokken team dat elke dag goede, doelgerichte instructie geeft en per leerling kijkt wat het nodig heeft om het nog beter te laten leren.

17 septemberLees verder
Studiedag - mooie leermomenten

Studiedagen zijn voor ons mooie en goede momenten om met het team inhoudelijk over het onderwijs te praten. Waar staan we? Wat is onze volgende stap? Wat we nu doen, doen we dat goed? Wat is nodig om het nog beter te laten gaan? Zo worden we samen elke dag een beetje beter!

 

Tijdens het thema projectleren/portfolioleren hebben we met elkaar nagedacht over hoe we kinderen tijdens de lessen nog meer eigenaarschap kunnen geven. Hoe kunnen we samen met kinderen nog betere onderzoeksvragen stellen. We hebben nagedacht over diverse verwerkingsvormen zodat kinderen hun talenten hier ook bij in kunnen zetten. De kinderen zijn dan nog meer betrokken bij de thema’s.

 

Tijdens elk thema ontvangt u van de leerkracht ook een informatieblad zodat u als ouder ook meer betrokken wordt en bent bij het onderwijs. En daardoor ook weet wat er op school gebeurt.

 

De leerkrachten van de onderbouw hebben tijdens de studiedag ook nagedacht hoe we nog doelgerichter en planmatiger kunnen werken. Wat hebben de kinderen nodig? Wat heeft de leerkracht nodig?

 

Mooie leermomenten. Samen worden we elke dag een beetje beter voor de best mogelijke ontwikkeling van uw kind.

15 septemberLees verder
Wij missen jullie
Wij missen julliewij missen jullie
Lieve kids en ouders, hopelijk tot gauw
Blijf gezond
30 maartLees verder
Digitaal kijkje in de school

intro

In deze tijd is het lastig om onze school fysiek te bezoeken. Daarom hebben we een film gemaakt. Zo krijgt u een beeld van onze school. Veel kijkplezier. Wilt u een rondleiding of een bezoek plannen dan kunt u contact opnemen met de school.

 

klik op deze link voor de film: https://youtu.be/MiCLVYWqOSY

 

13 maartLees verder
Koken op De Wereldboom

cupcakes wereldboomVanmiddag heben we met de kinderen van groep 4 heerlijke cupcakes en appeltaart gemaakt. De cupcakes zijn gemaakt in de kleuren van De Wereldboom. Een werelds gezicht en de cupcakes smaakten heerlijk.

cupcakes

cup wereldboom

cup wereldboom

 

11 maartLees verder
Agenda
Groep 1 t/m 3: wisselen biebboeken
27 novemberLees verder
Leerlingenraad 2/4
27 novemberLees verder
18.00 MR - vergadering 3/6
1 decemberLees verder
19.30 uur Klankbordgroep 2/4
3 decemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren