180 unieke leerlingen

Welkom op de website van De Wereldboom. De Wereldboom is een samenvoeging van de De Triangel en de Radboudschool. Gezamenlijk starten we dit schooljaar met 180 leerlingen in 8 enkele groepen. Wij staan voor onze kinderen en staan voor ons onderwijs. We gaan uit van onze pedagogische kernwaarden.

 

Kernwaarden

  

De Wereldboom is een school waar kinderen zich veilig voelen. Zonder veiligheid is er geen groei mogelijk. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze willen zijn. Op de Wereldboom leren de kinderen met plezier en krijgen de kinderen ruimte om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.

We gaan uit van doelgericht spel en betekenisvol leren.

Heel Almelo Schoon: Wereldboom helpt mee

De  leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegeholpen om zwerfafval op te ruimen rond de school, op de Haghoek en op het Indiëterrein. Er werd vanalles gevonden, zelfs autobanden!opruim2

De gemeente had materiaal beschikbaar gesteld en de kinderen zijn enthousiast aan het opruimen gegaan. In de klassen is aandacht besteed aan een schone en leefbare buurt.

De reacties van omwonenden en voorbijgangers waren alleen maar positief.

 

Wij zijn trots op onze toppers!opruimop

19 maartLees verder

Gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en school, waarbij uw kind centraal staat.

Nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen Oude Oosterik

30 januariLees verder
Agenda
Meivakantie
Groepsvorming - Gouden Weken
Luizencontrole schoolbreed
Pleinfeest
Walk of fame op de Wereldboom!

Basisschool de Wereldboom heeft een echte "Walk of fame" sinds dit jaar.

De sterren zijn gevuld met namen van kinderen die eind groep 8 afscheid hebben genomen van de school, om hun schoolloopbaan te vervolgen op het voortgezet onderwijs.

We zijn erg trots op onze oud-leerlingen en hopen op deze manier hun namen nog heel lang te laten zien op het plein. 

De school bestaat nu 4 jaar (fusie tussen de Triangel en de Radboudschool) en er zullen hopelijk de komende jaren nog vele stertegels geplaats worden. 

5 januariLees verder

Je mag fouten maken. Van fouten maken leer je. Zonder fouten geen ontwikkeling.

Nieuwe ouders voor de GMR

Beste ouders/verzorgers,

 

Wij zijn op zoek naar ouders voor de GMR. Zie de bijlage voor meer informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

6 novemberLees verder

De Wereldboom: “Een school waar iedereen zich thuisvoelt.”

Nationale buitenlesdag
Buitenlesdag op De Wereldboom: een en al enthousiasme.

 

 

 

Op 22 september, de nationale buitenlesdag hebben de leerlingen van Basisschool De Wereldboom optimaal gebruik gemaakt van het fijne nazomerweer.

 

De frisse lucht, beweging en een speelse manier van leren, zorgen ervoor dat de leerlingen  optimaal preseteren. Zo werd er o.a. gesprongen op een getallenlijn en werd er gerend van het vak van de zelfstandige naamwoorden naar het vak van de telwoorden en terug. 

 

De bosrijke omgeving van de school leent zich enorm goed voor lessen in de buitenlucht en de school is dan ook vastbesloten deze manier van werken vaker in te passen in het lesprograma.buitenvbb2xamdd
22 septemberLees verder
Facebook   

Leren is een ontdekkingsreis

Week tegen pesten

Deze week staat  de hele school in het teken van "Samen aan zet"

In iedere groep wordt er gewerkt en gepraat rondom het thema pesten.

Samen werken we eraan dat onze school voor iedereen een fijne, veilige plek is.

 

meer informatie op www.weektegenpesten.compestpest 3pest 2

22 septemberLees verder

Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich veilig voelt, in persoon, afkomst, geloof, meningsuiting en verwerving van kennis. Geef mij een school die kennis en vaardigheden aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels. De Wereldboom.

Inspectiebezoek

Afgelopen maandag (31 augustus) hebben we inspectiebezoek gehad. De inspectie van het onderwijs doet eens in de vier jaar onderzoek bij ieder bestuur en elke school. Zodoende was afgelopen maandag De Wereldboom aan de beurt.

 

We zijn trots! De inspecteur is tevreden over onze school en onderwijskwaliteit.

De inspecteur gaf aan dat we goed zicht hebben op de leerlingen. Waar staan ze? Wat hebben ze nodig? En wat is de volgende stap? We zorgden ook voor goede communicatie met ouders over de leer(ling)resultaten. Verder gaf de inspecteur aan dat er een mooie verbinding is tussen de schooldoelen en hoe de schooldoelen zichtbaar zijn in de groep. De kernwaarden veiligheid, groei, plezier en talent zien ze sterk terugkomen in het pedagogisch klimaat.

 

De inspecteur gaf aan dat concrete doelen stellen en hoge verwachtingen die wij hebben bijdragen aan de mooie resultaten. Kinderen doen mooie leer- en succeservaringen op.

 

De inspecteur vond het mooi om te zien hoe wij samen met de kinderen het portfolio vorm gaven. Een kind is eigenaar van het portfolio, maar ook van zijn ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor leerkrachten. Leerkrachten overleggen met elkaar over de inhoud. Meten hun eigen onderwijskwaliteit middels kwaliteitskaarten. (De kwaliteitskaarten beschrijven hoe op school gewerkt wordt. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en eigenaarschap. Leerkrachten hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit).

 

Als laatste gaf ze een groot compliment aan het team. We zijn een enthousiast en betrokken team dat elke dag goede, doelgerichte instructie geeft en per leerling kijkt wat het nodig heeft om het nog beter te laten leren.

17 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren