OR – ouderraad

Op De Wereldboom is een ouderraad. In de ouderraad nemen ouders zitting, die met de school allerlei activiteiten bespreken en voorbereiden. De ouderraad geldt als contactorgaan tussen de ouders en de school. Deze groep ouders is actief bij alle mogelijke gebeurtenissen en activiteiten op school, zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. Zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstmarkt, maaltijden tijdens feestdagen, Carnaval, kamp en schoolreisjes, etc.

 

8 avonden per jaar

De ouderraad komt een 8- tal avonden bij elkaar, om samen met de leerkrachten, de organisatie van de activiteiten op zich te nemen. De activiteiten die voor de kinderen worden opgezet, moeten ook financieel worden ondersteund. Daarom is er een schoolfonds ingesteld, dat beheerd wordt door één van de ouders. In dit schoolfonds komen uw ouderbijdragen, waaruit alle mogelijke activiteiten, maar ook materialen worden gefinancierd.

 

or

 

Agenda
Herfstvakantie
16 oktoberLees verder
Studiedag team alle leerlingen vrij
25 oktoberLees verder
klankbordgroep
27 oktoberLees verder
Nationaal Schoolontbijt
3 novemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren