De Wereldboom
Home>Peuteropvang

Peuteropvang

In ons gebouw is ook een peuteropvang gevestigd. We hebben dagelijks contact met de peuteropvang, zodat we voor de kinderen vanaf 2 jaar een zo goed mogelijk doorgaande lijn kunnen bieden en daarmee dus de best mogelijke basis en ontwikkeling kunnen bieden. Als de kinderen vier jaar zijn en naar de basisschool moeten is de overgang niet meer zo lastig, omdat er al verschillende activiteiten tussen de peuters en groep 1 zijn geweest, ze de leerlingen en leerkrachten van De Wereldboom kennen en het gebouw. Het geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel, omdat ze de school al kennen.

Wilt u meer informatie over de peuteropvang dan kunt u zich wenden tot de directie van de school of de locatiemanager van de peuteropvang Bosrijk.

Zie deze link voor meer informatie over de peuteropvang: https://www.kovdecirkel.nl/peuterspeelzaal-peuteropvang/vestigingen/locatie:49