180 unieke leerlingen

Welkom op de website van De Wereldboom. De Wereldboom is een samenvoeging van de De Triangel en de Radboudschool. Gezamenlijk starten we dit schooljaar met 180 leerlingen in 8 enkele groepen. Wij staan voor onze kinderen en staan voor ons onderwijs. We gaan uit van onze pedagogische kernwaarden.

 

Kernwaarden

  

De Wereldboom is een school waar kinderen zich veilig voelen. Zonder veiligheid is er geen groei mogelijk. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze willen zijn. Op de Wereldboom leren de kinderen met plezier en krijgen de kinderen ruimte om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.

We gaan uit van doelgericht spel en betekenisvol leren.

Technieklessen op de Wereldboom

Deze maand zijn we in de bovenbouw bezig met lessen in techniek. 

De kinderen ontdekken hoe ontzettend leuk en fascinerend techniek is én welke toekomstkansen er liggen in techniek, in het bijzonder bij de vele hightech bedrijven in Almelo. Het doel is om kinderen al vroegtijdig in contact te brengen met techniek. Hiermee hopen we hun talent voor techniek aan te wakkeren. Beleven, ontdekken en zelf doen staan voorop. Wellicht dat het zaadje dat we nu planten later uitgroeit tot serieuze belangstelling en een keuze voor een technische studie.

De lessen worden gegegven door professoren van de technische universiteit. 

 

Meer informatie is te vinden op Ontdek Hightech Almelo — Ontdek hoe hightech Almelo is!

tec2

 

tech2

23 novemberLees verder

Gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en school, waarbij uw kind centraal staat.

Projectonderwijs: Da Vinci

Op de Wereldboom wordt gewerkt met de methode "Da Vinci" voor projectonderwijs.

De groepen 4 en 5  en de groepen 6,7 en 8 werken een periode van ongeveer 10 weken aan een bepaald thema en hierin worden de creatieve vakken, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geïntegreerd.

Onderdelen hiervan zijn o.a. het creatieve circuit en het werken aan themawerkstukken. De eigen inbreng en het eigenaarschap van de leerling zijn belangrijke peilers bij deze werkstukken. 

Tijdens de studiedag van 25 oktober is deze manier van werken gepresenteerd aan collega's van andere scholen. Hier werd erg enthousiast op gereageerd.


Bij het huidige thema "Inheemse Amerikanen" werd er bij de bovenbouw een Amerikaanse ochtend georganiseerd en de kinderen van de groepen 4 en 5 zijn druk aan het koken in onze fantastische keuken.

26 oktoberLees verder
Agenda
Sinterklaas: leerlingen om 12.30 u. vrij
3 decemberLees verder
Sinterklaas
5 decemberLees verder
Kerstviering in de kerk
23 decemberLees verder
Kerstavond op school
23 decemberLees verder
Een geslaagd kamp met groep 8!

Vorige week zijn de kinderen van groep 8 op kamp geweest naar Rijssen.

Op de fiets vertrokken ze op woensdagochtend vanaf school, beladen met regenjassen en natuurlijk een goed humeur. Op de Wereldboom wordt het kamp bewust aan het begin van het schooljaar gedaan, omdat het erg goed is voor de groepsvorming.

Tijdens het kamp hebben ze allerlei leuke activiteiten gedaan zoals zwemmen, bowlen, lasergamen en bosspellen. Op vrijdagmiddag kwamen de leerlingen en leerkrachten moe maar voldaan terug op school.

5 oktoberLees verder

Je mag fouten maken. Van fouten maken leer je. Zonder fouten geen ontwikkeling.

Start schooljaar

 

Deze week zijn alle klassen weer ingericht, de spullen klaargelegd, afspraken gemaakt en nog een heleboel meer, kortom: De Wereldboom is weer klaar om de leerlingen te ontvangen.

 

We wensen julilie allemaal nog een fijn (hopelijk zonnig) weekend toe en we zien jullie graag maandag a.s. weer tussen 8.30 en 8.45 u.op onze eigen rode loper!

 

rode

19 augustusLees verder

De Wereldboom: “Een school waar iedereen zich thuisvoelt.”

Zomercarnaval op De Wereldboom
prOp De Wereldboom is op 4 juni j.l. een verlaat  carnavalsfeest in alle hevigheid losgebarsten. Vanwege de situatie rondom Covid-19 ging het gewone carnavalsfeest in februari niet door, maar dat is dubbel en dwars goedgemaakt. 
De leerlingen, collega's en enkele hulpouders kwamen prachtig verkleed het schoolplein op. In verschillende vakken werden de leerlingen verwelkomd door de democratisch gekozen prins en prinses. Prins Sam en Prinses Mirthe hebben twee weken geleden actief digitaal campagne gevoerd, samen met nog een aantal leerlingen van groep 8. De leerlingen uit alle groepen mochten middels een stemformulier hun stem uitbrengen en de prins en prinses kregen een bord in hun voortuin, zodat heel Almelo kon zien dat zij tijdens het zomercarnavalsfeest de baas waren.
Ondanks het feit dat er vooral gefeest werd met de eigen klas, vanwege de nog geldende beperkingen, was het feest een fantastische opsteker voor alle leerlingen. Er waren o.a. een ballonnenclown, een springkussen, een popcornmachine en de carnavalsmuziek schalde over het plein. Op De Wereldboom is normaal gesproken een optocht door de stad met carnaval en we hopen dit volgend jaar februari weer te kunnen doen. Grote dank aan alle hulpouders en de organisatie. Het was een onvergetelijke dag!
Facebook   

Leren is een ontdekkingsreis

Schooltuinen: geweldig!

De afgelopen weken zijn we met onze hele school druk geweest met onze schooltuin.

In iedere klas wordt er gezaaid, overgepoot, onkruid gewied en geleerd over de eetbare tuin.

Een aantal leerkrachten met groene vingers heeft, samen met enthousiaste hulpouders een mooi project opgezet. We verwachten binnenkort de eerste oogst te kunnen verwerken in onze mooie keuken op school. 

Hou onze website en facebook in de gaten voor het laatste nieuws!

tt2t3t4t5

 

 

Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich veilig voelt, in persoon, afkomst, geloof, meningsuiting en verwerving van kennis. Geef mij een school die kennis en vaardigheden aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels. De Wereldboom.

Heel Almelo Schoon: Wereldboom helpt mee

De  leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegeholpen om zwerfafval op te ruimen rond de school, op de Haghoek en op het Indiëterrein. Er werd vanalles gevonden, zelfs autobanden!opruim2

De gemeente had materiaal beschikbaar gesteld en de kinderen zijn enthousiast aan het opruimen gegaan. In de klassen is aandacht besteed aan een schone en leefbare buurt.

De reacties van omwonenden en voorbijgangers waren alleen maar positief.

 

Wij zijn trots op onze toppers!opruimop

19 maartLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren