Onze identiteit

Een katholieke school

Onze identiteit

Een school waarin een kind vrij is en zich veilig voelt, in persoon, afkomst, geloof, meningsuiting en verwerving van kennis. Een school die kennis en vaardigheden aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Een school zonder drempels.

Dit is de identiteit van onze school. De Wereldboom: een school waar iedereen zich thuis voelt. Het katholieke geloof vormt hierbij het uitgangspunt en we besteden aandacht aan de feesten die daarbij horen: Kerst, Carnaval en Pasen.

Er is ruimte voor iedereen ongeacht geloof of levensbeschouwing. Op De Wereldboom zijn ook anders-gelovigen. Ook hun geloof komt aan bod tijdens de levensbeschouwelijke lessen. Wij willen immers dat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, en daar horen andere geloven en gebruiken bij. De ouders van deze leerlingen kunnen vrij vragen voor hun religieuze feestdagen (bv Suikerfeest of Armeens Nieuwjaar). Dit dient wel enkele weken van te voren te gebeuren zodat de school hier rekening mee kan houden.