Ouderbetrokkenheid (talenten) en klankbordgroep

Actieve groep ouders
Op De Wereldboom proberen we ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Op De Wereldboom hebben we een actieve groep ouders. 

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
• Ouderraad (zie kopje in menu)
• Medezeggenschapsraad (zie kopje in menu)
• Klankbordgroep

Klankbordgroep
De klankbordgroep is een groep die drie à vier keer per jaar bijeenkomt. Samen met ouders
wordt er bekeken en nagedacht over hoe we de communicatie en schoolprocessen kunnen
verbeteren. Iedereen kan zich aanmelden om mee te denken. We vinden het wenselijk om vanuit elke groep minimaal 1 ouder te hebben, zodat elke groep vertegenwoordigd is.

Hoe ouders worden betrokken
Op De Wereldboom proberen we ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Dit begint al met een uitgebreide rondleiding als u voor het eerst uw kind komt aanmelden, zodat u goed op de hoogte bent van wat u bij ons op school kunt verwachten. Een aantal weken voordat uw kind start zullen we tijdens een intake uitgebreid op een aantal zaken ingaan zodat wij precies weten wat uw kind nodig heeft. Ook het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal en de zogenoemde “warme overdracht” levert hiervoor een belangrijke bijdrage. Tijdens het huisbezoek dat de leerkracht bij u aflegt kunt u kennismaken met de leerkracht en nog eventuele vragen stellen of aanvullende informatie ophalen. U zult geregeld uitgenodigd worden om actief deel te nemen aan allerlei activiteiten of kennis te nemen van de vorderingen van uw kind; Naast de info/inloopavond hebben we diverse rapportage avonden.

Ook proberen we u zoveel mogelijk bij de school en opvoeding van uw kind te betrekken. Zo wordt u gevraagd om mee te schrijven aan het portfolio van uw kind, hebben we kindgesprekken, omgekeerde oudergesprekken zodat uw kind zijn eigen leerproces nog beter in beeld kan krijgen en wij als ouders en leerkrachten nog beter in kunnen spelen op de behoefte van uw kind.

Ouderbetrokkenheid: talenten
Naast talenten van de kinderen op De Wereldboom hebben onze ouders ook veel talenten. De talenten van ouders zetten wij actief in voor de ontwikkeling van de kinderen. We maken de lessen betekenisvol en boeiend door gebruik te maken van internet, de bosrijke omgeving en prachtige materialen en methodes. Daarnaast willen wij naast de talenten van de kinderen ook de talenten van ouders, grootouders en anderen benutten. We vinden het van essentieel belang om situaties na te bootsen, maar ook in een levensechte omgeving aandacht te besteden aan houding, vaardigheden, denkwijzen en eigen ervaringen. We willen bijvoorbeeld excursies organiseren naar een imker, timmerbedrijf, bakker, het waterschap en/of een gastles krijgen van een sterrenkundige. We willen graag dat ouders kunnen vertellen over hun hobby’s en/of beroepen. Daarom willen we graag van alle ouders de hobby’s, talenten en vaardigheden in beeld brengen, zodat we ons onderwijs nog meer betekenisvol en boeiend kunnen maken. We zijn op zoek naar u en hopen dat u ons wilt helpen om het onderwijs voor onze leerlingen nog meer betekenisvol en boeiend te maken. 

Zie hieronder enkele foto's van activiteiten die we zonder ouders niet hadden kunnen organiseren.

De deur staat altijd open!
U bent altijd van harte welkom. Heeft u een vraag, opmerking, klacht of een tip deel het met ons. Als we iets van u horen, kunnen we er ook iets mee doen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen. Het telefoonnummer is 0546 86 53 66.