Ouders

Ouders zijn belangrijk voor onze school en we willen graag dat u net zoals de kinderen en het team trots bent op onze school. Wij vinden het belangrijk om deze pagina te beginnen met zorg op onze school, want de prettige sfeer binnen de school is een belangrijk uitgangspunt om met elkaar te bouwen aan de toekomst van de kinderen.

Elk kind heeft een eigen persoonlijkheid met een eigen identiteit. Daarnaast heeft elk kind ook zijn eigen achtergrond, belevingen en ervaringen. We zien het als onze taak om samen met u van deze verschillende kinderen fijne mensen te maken. Mensen, die als individu, maar ook als groepslid een plek innemen binnen de school en de maatschappij. Een plek waar regels en afspraken zijn, waar kinderen geleerd wordt kritisch te denken, waar ze zich veilig voelen, zich zoveel mogelijk ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en zelfredzame mensen. Hierin zijn respect voor de ander en respect voor waarden en normen van anderen kernbegrippen.