Inschrijving nieuwe leerlingen

Ieder kind is welkom bij ons op school ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Voorwaarde is wel dat de doelstellingen en de middelen van de school door deze leerlingen en hun ouders worden gerespecteerd.

Kom gerust eens binnen! U bent altijd welkom! Als u een rondleiding wilt of uw kind wilt inschrijven kunt u contact opnemen met onze directeur en/of intern begeleider. Dan plannen we een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek mag u altijd uw kind(eren) meenemen, want zij moeten er ook een fijn gevoel bij hebben.

Bel naar: 0546 86 53 66 en/of mail naar: wereldboom@varietas.nl

Na het gesprek zal één van de leerkrachten van groep 1 contact met u opnemen voor een intakegesprek. Zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Twee maanden voor vierde jaar kennismaken

Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar school. Scholen kunnen kiezen op welke wijze zij de instroom van kinderen regelen. Voordat de kleuters geplaatst worden, neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op voor kennismakingsmomenten. Dit gebeurt twee maanden voor uw kind vier jaar wordt. Wij streven er naar om elk kind zo spoedig mogelijk na zijn vierde verjaardag op school te laten komen.

Definitieve inschrijving

Een aanmeldformulier kunt u ophalen bij de directie van de school. Loop gerust even binnen, of bel voor een afspraak tel. 0546-865366.