Onze school

Zo gaan we met elkaar om
Het pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door de sfeer in de school. Dit verandert niet van de ene op de andere dag, maar groeit in de loop der jaren. Daarom besteden we veel aandacht aan het omgaan met jezelf en elkaar. De Wereldboom wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en medewerkers. Door respect voor elkaar, regels en afspraken, omgangsnormen en een goede communicatie, biedt De Wereldboom kinderen veiligheid en geborgenheid.

Bij binnenkomst ziet u de vier kernwaarden: veiligheid, groei, plezier en talent aan de wand hangen. In het onderwijs op De Wereldboom komen deze kernwaarden telkens, in verschillende gedaanten terug. De Wereldboom is een school waar kinderen zich veilig voelen. Zonder veiligheid is er geen groei mogelijk. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze willen zijn. Op de Wereldboom leren de kinderen met plezier en krijgen de kinderen ruimte om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.