Schooltijden

5 gelijke dagen model
Op De Wereldboom hanteren we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. Dit rooster geldt dus ook voor de jongste kinderen. Ze hebben dus geen vrije woensdag- of vrijdagmiddag. Indien het hen toch nog te zwaar is vragen we u contact op te nemen met de leerkracht.

We starten elke dag om 8.45 uur en eindigen om 14.15 uur.

Inloop:
Om 8:30 gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. We verwachten dat iedereen om 8:45 ook in de klas is zodat de leerkracht kan starten. 

De kinderen van groep 1 en groep 2 mogen samen met hun ouders naar binnen lopen en nemen afscheid bij de deur van het klaslokaal. De andere kinderen lopen zelfstandig de school binnen.