Schooltijden

5 gelijke dagen model
Op De Wereldboom hanteren we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. Dit rooster geldt dus ook voor de jongste leerlingen. Ze hebben dus geen vrije woensdag- of vrijdagmiddag. Indien het hen toch nog te zwaar is vragen we u contact op te nemen met de leerkracht.

We starten elke dag om 8.45 uur en eindigen om 14.15 uur.

Inloop:
Ouders van kinderen uit groep 1-2 mogen elke ochtend met de kinderen een werkje doen. Van 8.45 -9.00 uur.

De ouders van kinderen uit groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie de kinderen tot aan het klaslokaal brengen.