212 unieke leerlingen

Op De Wereldboom in Almelo zitten de kinderen gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent, dat het kind een jaar lang bij dezelfde leerkracht(en) zit. Op dit moment kent De Wereldboom geen combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 20 à 25 leerlingen. Dit schooljaar is de groepsgrootte gemiddeld 21 leerlingen. De groepssamenstelling wordt elk jaar zeer zorgvuldig gemaakt na overleg met groepsleerkrachten, interne begeleiders en directie. Bij deze samenstelling wordt er o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte en de hoeveelheid zorg die leerlingen nodig hebben. Ook streven we ernaar om de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. De groepssamenstelling wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR).

Alhoewel we streven naar enkelzijdige groepen kan het voorkomen dat we combinatiegroepen moeten formeren. We doen ons uiterste best om goed naar de samenstelling van de diverse groepen te kijken en maken dan een afgewogen keuze wat groepsindeling betreft. Kwalitatief, goed onderwijs aan uw kind blijft voorop staan bij de indeling.