Leerlingenraad

De leerlingenraad
Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer en afspraken op onze school. De Wereldboom wil daarom de leerlingen ook betrekken bij sommige beslissingen. De Wereldboom wil de leerlingen betrekken bij de kwaliteit van de school! Zo laat De Wereldboom geen informatie liggen. De leerlingen zijn immers de feitelijke gebruikers van de school. Via de leerlingenraad kunnen ideeën en voorstellen van leerlingen gehoord worden. De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig meebeslissen over praktische zaken. 

De Wereldboom heeft hierbij de volgende doelstellingen voor ogen:

- De betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen.
- Eigenaarschap van leerlingen vergroten.
- De leerlingen mee laten denken en praten over (onderdelen van) het schoolbeleid.
- De leerlingen laten adviseren bij de aanschaf van bepaalde methoden en/of materialen.
- De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of grote algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt.
- De leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering, (o.a. omgaan met diverse standpunten, beargumenteren, discussiëren en het notuleren).

Onze leerlingenraad: