Onderwijs op maat

De Wereldboom biedt kinderen onderwijs op maat. De kinderen krijgen centraal hun instructie en werken vervolgens op hun eigen niveau. Samen met andere leerlingen. De leerkracht is in dit proces meer een coach. Op die manier brengen wij de kinderen zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid bij.

Door onderwijs op maat te bieden kunnen we op De Wereldboom een kind beter volgen en tot zijn recht laten komen.

Onze leerlingen krijgen heel passend onderwijs aangeboden, omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn mensen van binnen en buiten de school. Instructies kunnen hierdoor in kleine groepjes worden aangeboden. Portfolioleren, projectleren en het gebruik van ICT ondersteunt ons om elk kind het best mogelijke onderwijs te bieden.