Visie en missie

De Wereldboom vindt het belangrijk dat elk kind binnen de klas, op school en buiten de school zich prettig en veilig voelt. En dat kinderen met plezier leren en naar school gaan. Onze missie is om kinderen vanuit verschillende achtergronden, belevingen en ervaringen tot fijne mensen te maken.

Met ons onderwijs vergroten we het eigenaarschap van kinderen.

Deze missie staat op drie pijlers:

 • Portfolio-leren (Samen met het kind doelen stellen, vorderingen maken en inzichtelijk maken. Leren is zo een voortschrijdend proces waarbij de 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld.);
 • Projectonderwijs;
 • Veel inzet van ict-faciliteiten.

Met deze pijlers als uitgangspunt gaan we samen met de kinderen aan het werk:

 • De kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Ze zijn zelfstandig, nemen verantwoordelijkheid, werken samen en leren plannen.
 • De kinderen krijgen alleen nog uitleg over wat ze niet snappen.
 • Ze geven aan of ze wel of niet bij een instructie aanwezig willen zijn. Als kinderen de stof tijdens een instructie snappen dan mogen ze verder aan het werk.
 • De kinderen geven zelf aan of ze instructie nodig hebben en vragen instructie.
 • De kinderen mogen middels de weektaak zelf inplannen wat ze wanneer gaan maken.
 • De kinderen stellen zelf doelen voor de korte termijn en geven aan wat ze willen leren. Ze geven hun eigen onderwijsbehoeften aan.
 • De kinderen krijgen vertrouwen. De leerkracht heeft de kunst van het loslaten geleerd.
 • Het onderwijs is gericht op directe feedback.
 • Kinderen mogen samenwerken en leren zo van en met elkaar en zien elkaars talenten.
 • De kinderen vragen hulp.
 • Kinderen denken na over het leerproces en niet alleen het eindproduct.
 • Kinderen kunnen hun eigen talenten benoemen.
 • Leerlingen leren elkaar te stimuleren.

De maatschappelijke opdracht is om met ons onderwijs bij te dragen aan:

 • De persoonlijke vorming van de leerling;
 • De maatschappelijke en culturele vorming van de leerling ter voorbereiding op een zinvolle toekomst in de samenleving;
 • De voorbereiding op een vervolgstudie om in de toekomst een beroep te kunnen uitoefenen.